تاریخچه مجتمع صنعتی رفسنجان

        شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان در سال 1360 به منظور تولید محصولات صنعتی و کشاورزی تأسیس گردید. این مجتمع با جذب و هدایت سرمایه های حاصل از بخش کشاورزی به سمت تولیدات صنعتی و انتخاب قالب تعاونی نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری و مدیریت تعاونی کشور عزیزمان ایفاء نموده است.     این شرکت ابتدا فعالیت خود را با ایجاد بخش کشاورزی پسته و کارخانه تولید خوراک دام و طیور آغاز کرد و سپس با هدایت سرمایه مردمی و سود ناشی از فعالیت تولیدی، در سال 1361 اقدام به احداث کارخانه تولید نئوپان از سرشاخه...

اخبار و تازه ها

انتخاب مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان تعاونی قابل تقدیر
انتخاب مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان تعاونی قابل تقدیر

جلسه هفتگی انجمن کارآفرینی
جلسه هفتگی انجمن کارآفرینی به میزبانی مجتمع صنعتی...

تقدیرنامه شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
تقدیر شرکت توزیع برق شمال استان کرمان از مجتمع صنعتی...

تولیدات و محصولات

  • کابل پروژه های FTTX

  • کابل فیبر نوری داخل ساختمان

  • کابل شبکه

  • کابل فیبر نوری خارج ساختمان