مراسم تجلیل و قدردانی از پرسنل بازنشسته

 

مراسم تجلیل و قدردانی از پرسنل بازنشسته مجتمع صنعتی رفسنجان

برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از پرسنل زحمتکش بازنشسته مجتمع صنعتی رفسنجان  

برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از پرسنل زحمتکش بازنشسته مجتمع صنعتی رفسنجان.

در این مراسم هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان تقدیم گردید.

با آرزوی آینده ای خوش و پیروز برای این عزیزان.

منبع خبر:
 

 

    

دیدگاه کاربران