برگزاری جلسه مجمع عمومی

 

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 رأس ساعت 17 عصر با حضور اعضاء هیأت مدیره و اعضاء شرکت تعاونی در محل دفتر شرکت واقع در رفسنجان برگزار گردید.  

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 رأس ساعت 17 عصر با حضور اعضاء هیأت مدیره و اعضاء شرکت تعاونی در محل دفتر شرکت واقع در رفسنجان برگزار گردید.

در این جلسه که نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند، پس از قرائت قرآن رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل اعلام و سپس هیأت رئیسه جلسه انتخاب و براساس دستور جلسه، جناب آقای بهرامپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال 1395 به مجمع و حاضرین ارائه و سپس گزارش بازرسان قانونی شرکت قرائت و صورتهای مالی سال 95 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در این جلسه طرح های جدید توسعه در حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات طرح و به تصویب اعضاء رسید.

در خصوص انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان کتباً رأی گیری بعمل آمد در نتیجه:

اعضاء هیأت مدیره: آقایان

1-حسین بهرامپور   2- روح الله انصاری  3- احمد محمود مولایی     4- مجید بازرگان هرندی     5- عباس شهیدزاده اسدی      6- حمید رضابیگی                  7- علی کرمی زاده و

اعضاء علی البدل:         1-  سید امیررضا حسینی           2  - اصغر فرج اللهی    بمدت 3 سال

بازرسان اصلی

1-فروغ السادات مهدوی            2- علی اکبر آذین

بمدت 1سال مالی انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت 19/30 خاتمه یافت.

منبع خبر: روابط عمومی
 

 

    

دیدگاه کاربران