اجرای مانور پدافند غیرعامل در مجتمع صنعتی رفسنجان

 

اجرای مانور پدافند غیرعامل در مجتمع صنعتی رفسنجان

مانور پدافند غیر عامل در روز یکشنبه مورخ 1396/08/14 در کارخانه کابل مجتمع صنعتی رفسنجان با حضور مسئولین مجتمع صنعتی و اداره کار رفسنجان برگزار گردید  

مانور پدافند غیر عامل در روز یکشنبه مورخ 1396/08/14 در کارخانه کابل مجتمع صنعتی رفسنجان با حضور مسئولین مجتمع صنعتی و اداره کار رفسنجان برگزار گردید

منبع خبر: روابط عمومی
 

 

    

دیدگاه کاربران