تقدیرنامه ها

تقدیرنامه به واسطه کارآفرینی و توسعه تعاون 1392

تقدیرنامه به پاس ایفای نقش ارزنده در کارآفرینی و توسعه بخش تعاون در سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی به مناسبت هفته تعاون 1392

تعداد بازدید:544
دیدگاه کاربران