تقدیرنامه ها

تقدیرنامه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1391

تقدیرنامه به پاس مساعی مجدانه و تلاش های بی شائبه مجتمع صنعتی رفسنجان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با هفته تعاون سال 1391

تعداد بازدید:233
دیدگاه کاربران