تقدیرنامه ها

تقدیرنامه همایش ملی تعاون 1389

تقدیرنامه معرفی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان، جناب آقای بهرام پور به عنوان یکی از مدیران برتر تعاون کشور در سال 1389 در همایش ملی تعاون

تعداد بازدید:193
دیدگاه کاربران