تقدیرنامه ها

تقدیرنامه حمایت از ساخت ربات سورنا

تقدیرنامه به نشانه قدردانی از حمایت ارزشمند و صادقانه مجتمع از پروژه طراحی و ساخت ربات سورنا در دومین جشنواره خلاقیت و نوآوری در صنعت و معدن 

تعداد بازدید:180
دیدگاه کاربران