تقدیرنامه ها

تقدیرنامه همکاری در مسابقات فرهنگی ورزشی

تقدیرنامه همکاری در مسابقات فرهنگی-ورزشی اداره کار و امور اجتماعی رفسنجان از معاون مدیرکل و رئیس اداره کار و امور اجتماعی رفسنجان

تعداد بازدید:259
دیدگاه کاربران