تقدیرنامه فرمانداری شهرستان رفسنجان 1390

تقدیر و تشکر از زحمات شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در سال جهاد اقتصادی به مناسبت هفته تعاون سال1390 از سوی فرماندار محترم شهرستان رفسنجان و سرپرست محترم اداره تعاون

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتقدیر نامه فرمانداری رفسنجان
تعداد مشاهده : 608
تاریخ ثبت :
دیدگاه کاربران