تعاونی برتر استانی در سال 1400

روز کارمند مبارک باد

4 شهریور روز کارمند مبارک باد

ویژگی مهمی که برای کارکنان و کارگزاران جامعه لازم است داشتن خلق نیک و خوش رفتاری با مردم است

                                                                             روز کارمند مبارک باد

                                                              روابط عمومی مجتمع صنعتی رفسنجان

                                                                                     mail 

 

کد خبر: 191
  تاریخ خبر : 31 مرداد 1400
 کیان
 1076