پتروشیمی

مجتمع صنعتی رفسنجان در راستای توسعه فعالیتهای خود و ایجاد ارزش افزوده ،با ورود به صنعت پتروشیمی کشور توانسته است در مدتی کوتاه گامهای ارزشمندی را بردارد.

در این مسیر با کسب موافقتهای لازم از مراجع مربوطه ، راه خود را برای حضور در یکی از بزرگترین پارکهای پتروشیمی منطقه و احداث مجموعه خود با ظرفیت سالیانه 500 کیلو تن به مساحت 100 هکتار هموار نمود تا خود را به عنوان یکی از مدعیان جدید در این صنعت معرفی نماید.

بهره مندی و اصرار بر استفاده از جدیدترین تکنولوژی های تولید و عقد توافقنامه با مشاوران مطرح این حوزه ، دورنمایی روشن را برای پروژه ترسیم نموده است.

 

 


2192