تعاونی برتر استانی در سال 1400

شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان یکی از تعاونی های برتر کشوری در حوزه های زیر فعالیت داشته و یا در حال توسعه گستره آن می باشد.
 
حوزه مخابرات و فن آوری اطلاعات

 

اجرای شبکه های مخابرات روستایی

کارخانه کابل مخابراتی مسی

کارخانه کابل فیبر نوری

اولین مجری تلفن همراه اعتباری در کشور (تالیا)

طراحی و اجرای شبکه های پیشرفته FTTX

فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات و خدمات ارزش افزوده روی بستر تلفن همراه

سهامدار در حوزه FCP

 

 

مدیریت وب سایت
3987
30 دی 1399