کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان دارای پیشینه موفق برای تامین تقاضاهای شرکت  مخابرات ایران (TCI) و شرکت مخابرات تهران(TCT) و شرکتهای دیگر می باشد و دارای اعتبار خاصی نزد شرکتهای مخابراتی ایران می باشد.

 

 

  مشخصات و ظرفیت های مجتمع صنعتی رفسنجان
    تاسیس سال 1360  
    مساحت 300 هکتار  
    ظرفیت تولید و تبدیل 600 هزار کیلومتر فیبر نوری به انواع کابل، تولید 24000 کیلومتر کابل فیبر نوری
    طبق اسناد اداره صنایع:
    ظرفیت تولید 10 هزار تن انواع کابل مخابراتی مسی
    ظرفیت تولید 9 هزار تن انواع کابل خودنگهدار صنعت برق
    ظرفیت تولید 4400 تن انواع کابل شبکه صنعت IT
    ظرفیت تولید نئوپان 22000 متر مکعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4631