تعاونی برتر استانی در سال 1400

 

بسمه تعالی

 

معرفی واحد تولید کود شیمیایی سوپرفسفات ساده

«در دست احداث»


معرفی محصول:
      رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف وکم مصرف در خاک است. در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذائی در خاک وجود داشته باشد، می بایستی بصورت کود به خاک اضافه گردد، به عبارت دیگر کود ماده ای است که برای تامین متعادل عنصر یا عناصر موردنیاز گیاه بطور مستقیم به خاک اضافه می شود.

 

کودها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

الف -کودهای شیمیایی یا معدنی: این دسته از کودها شامل کودهای ازته، کودهای فسفاته، کود کامل ماکرو، کودهای گوگردی و کودهای ریز مغذی و ... می شود.


ب -کودهای آلی و بیولوژیک: این دسته از کودها شامل کودهای حیوانی و صنعتی، کود سبز و کود بیولوژیک می باشد.


فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه می باشد و یکی از مهم ترین عناصر در تولید محصول است. این عنصر در ساختمان هسته و غشای سلولی نقش ویژه دارد. پس از نیتروژن، فسفر یکی از عوامل مهم کنترل کننده رشد، بذر دهی و تولید میوه در گیاهان زراعی می باشد. این عنصر در خاک به صورت ترکیبات نامحلول وجود دارد در حالیکه گیاهان تنها ترکیبات فسفات را به صورت یون جذب می نمایند، از این رو بهترین راهکار اضافه نمودن فسفر به خاک، به صورت کودهای  شیمیایی فسفات می باشد.
محصول طرح حاضر، کود سوپر فسفات است که در طبقه بندی کودهای شیمیایی قرار گرفته است. اولین بار در سال 1841 بعنوان کود شیمیایی ساخته شده و در سال 1851 مورد استفاده قرار گرفت. کود شیمیایی یکی از مهمترین محصولات صنایع پتروشیمی می باشد.


ظرفیت تولید:
این کارخانه ظرفیت تولید کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله، به میزان 150.000 تن در سال را داشته و به یکی از بزرگترین تولید کنندگان این محصول در کشور تبدیل خواهد شد.
همچنین این کارخانه به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی سالیانه 900 تن سدیم فلوروسیلیکات حاصل از فلوره کردن آب را به عنوان محصول جانبی تولید می نماید.


ضرورت تولید محصول:
امروزه از کودهای شیمیایی به عنوان اقتصادی ترین ابزار برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح یاد می شود. در شرایطی که جمعیت کشور در حال افزایش و تقاضا برای موادغذایی رو به فزونی است، کود به عنوان عامل اصلی حاصلخیزی خاک و افزایش بهره وری از جمله کالاهای استراتژیک داخلی به شمار می آید. همچنین از آنجایی که مصرف این گونه از مواد در صنایع کشاورزی می باشد، از اینرو این محصول در اکثر کشورها خصوصا کشورهایی که کشاورزی جزء مشاغل اصلی در آنها می باشد، بسیار بااهمیت تلقی می شود.

 

مزایای استفاده از محصول:
کود سوپر فسفات، از طریق مخلوط کردن اسیدسولفوریک با سنگ فسفات طبیعی تهیه گردیده و به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجهی فسفات برای تغذیه کلیه گیاهان مورد استفاده می باشد، تأثیر بدی بر خاک نداشته و بدلیل داشتن گچ برای خاک های شور منطقه بسیار مناسب است. 
از مزایای این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تأمین فسفرخاک و در نتیجه تأمین فسفر مورد نیاز گیاه
  • حلالیت بالا وشدت اثر خوب
  • کمک به تأمین بعضی از عناصر ریز مغذی یا کم مصرف بواسطه اسیدی بودن کود
  • داشتن خاصیت اسیدی و مناسب بودن جهت خاکهای مناطق خشک که PH بالایی دارند
  • ارزانتر بودن محصول نسبت به سایر کودهای فسفاته
  • افزایش میزان تولید ماده خشک گیاهی
  • افزایش کارایی فتوسنتز (فسفر با تعدادی از قندها در عمل فتوسنتز گیاهی دخالت مستقیم دارد)
  • بهبود انتقال انرژی در گیاه و نهایتاً تأثیر مثبت برکیفیت وکمیت محصول
  • فاقد عناصر سنگین و دارا بودن  5 درصد وزنی مواد مغذی
  • بهبود کیفیت خاک با سست نمودن آن و نفوذ بهتر آب

 

 


نام ثبت کننده: مدیر فناوری تعداد بازدید: 1566 7 اسفند 1400