تعاونی برتر استانی در سال 1400


 

راه های تماس با واحد فروش کابل های مخابراتی و شبکه

         
  شماره مرکز تلفن
34256001 (034)
داخلی:
شماره های مستقیم واحد فروش
34256604- (034)
 
   

 

   
  دورنگار

34256604 (034)

34262015 (034)

   

 

   
  پست الکترونیک
sales@ric-co.ir
sale.ric.cable@outlook.com
         
     ارتباط مستقیم با همکاران        
  مدیر بازاریابی و فروش  آقای مهندس امین شریف 09137488721 a.sharif@ric-co.ir
         
  رئیس فروش آقای مهندس بهروز کریمی 09133922681 b.karimi@ric-co.ir
         
  رئیس بازاریابی خانم مهندس فرشید 09139945272

ric.marketing@outlook.com

f.farshid@ric-co.ir

         
  کارشناس فروش کابل فیبر نوری آقای مهندس علی کریمی 09137488720  
         
  کارشناس فروش کابل مخابراتی مسی و شبکه خانم مهندس حسینی 09385127293  
         
  کارشناس فروش کابل فیبر نوری FTTX و Indoor خانم مهندس خاندانی 09131477845 sales@ric-co.ir
         
  کارشناس بازاریابی آقای مهندس داودیان 09945751679  

 

 

مدیریت وب سایت
12815
13 آذر 1401