تعاونی برتر استانی در سال 1400

 


 

راه های تماس با ما

       
  ارتباط با دفتر مرکزی رفسنجان
       
    شماره مرکز تلفن
  34256001-3 (034)
 

رفسنجان - بلوار طالقانی ، پلاک 412 - دفتر مرکزی مجتمع صنعتی رفسنجان

کد پستی: 7717733838

 

 

   
    دورنگار
  34262015 (034)
 

 

   
  ارتباط با کارخانجات
   

 

 
    شماره مرکز تلفن
  34283201-3 (034)
 

رفسنجان - کیلومتر 10 جاده رفسنجان - کرمان، شهرک صنعتی حضرت ولیعصر(عج)، کارخانجات کابلسازی

کد پستی: 7713183287
     

 

   

دورنگار کارخانجات کابلسازی

 

34283204 (034)

   

دورنگار کارخانه نئوپان 12فروردین

   

34283205 (034)

     

 

  پست الکترونیک و تلفن داخلی بخش های مختلف کارخانجات کابلسازی
   

  کارخانجات info@ric-co.ir

داخلی: 3333

  برنامه ریزی و فنی a.mohiadini@ric-co.ir

داخلی: 3330

  تولید و بهره برداری کارخانه کابل فیبر نوری a.poursalehi@ric-co.ir

داخلی: 3360

  تولید و بهره برداری کارخانه کابل مسی a.mirafzali@ric-co.ir

داخلی: 2000

  منابع انسانی و آموزش info@ric-co.ir

داخلی: 3390

   
  پست الکترونیک و تلفن داخلی بخش های مختلف کارخانه نئوپان 12فروردین
   
  کارخانه info.cbf@ric-co.ir داخلی: 1001
   
  منابع انسانی و آموزش   داخلی: 1300
         

 

 


نام ثبت کننده: مدیریت وب سایت تعداد بازدید: 24926 12 خرداد 1401