تعاونی برتر استانی در سال 1400

شناسه خبر:219           تاریخ ثبت خبر: 27 شهریور 1401
دوره های برگزار شده توسط واحد آموزش مجتمع صنعتی رفسنجان

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی در محیط کار در مجتمع صنعتی رفسنجان از 1401/03/09 الی 1401/06/14

کارگاه آموزشی (11 جلسه ای) مهارت های ارتباطی در محیط کار در مجتمع صنعتی رفسنجان از 1401/03/09 الی 1401/06/14

 

با توجه به اینکه برقراری ارتباط موثر، محیط کار را به فضایی دلپذیر تبدیل می نماید و این موضوع می تواند زمینه ساز دستیابی به اهداف فردی و گروهی فراوانی در سازمان گرددبدین منظور کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی درمحیط کار، توسط سرکار خانم دکتر ریاحی برای سطح مدیران و رؤسا در کارخانجات کابل سازی مجتمع صنعتی رفسنجان برگزار گردید.

امتیاز شما به این خبر:
منبع خبر:‌ تعداد مطالعه: 244

  دیدگاه کاربران

عناوین خبری مرتبط

- برگزاری دوره آموزشی آئین نگارش در مجتمع صنعتی رفسنجان از تاریخ 7 لغایت 8 آبان ماه 1401 در مجتمع صنعتی رفسنجان

- دوره آموزشی اصول سرپرستی

- برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت علمی وکاربردی در محل کارخانه کابل فیبر نوری

- برگزاری دوره های باز آموزی ایمنی و بهداشت کار در مجتمع صنعتی رفسنجان