تعاونی برتر استانی در سال 1400

دوره های برگزار شده توسط واحد آموزش مجتمع صنعتی رفسنجان

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی در محیط کار در مجتمع صنعتی رفسنجان از 1401/03/09 الی 1401/06/14

کارگاه آموزشی (11 جلسه ای) مهارت های ارتباطی در محیط کار در مجتمع صنعتی رفسنجان از 1401/03/09 الی 1401/06/14

 

با توجه به اینکه برقراری ارتباط موثر، محیط کار را به فضایی دلپذیر تبدیل می نماید و این موضوع می تواند زمینه ساز دستیابی به اهداف فردی و گروهی فراوانی در سازمان گرددبدین منظور کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی درمحیط کار، توسط سرکار خانم دکتر ریاحی برای سطح مدیران و رؤسا در کارخانجات کابل سازی مجتمع صنعتی رفسنجان برگزار گردید.

کد خبر: 219
  تاریخ خبر : 27 شهریور 1401
  آخرین به‌روزرسانی : 27 شهریور 1401
 مدیر فناوری
 612