تعاونی برتر استانی در سال 1400

نظر سنجی ظاهر سایت

با سلام
پوسته یا همان تم سایت چگونه است؟

 

نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 245

 


مناسب و مطابق با صنعت 133 54.3


نامناسب یا مشکل دار 112 45.7