نظر سنجی ظاهر سایت

با سلام
پوسته یا همان تم سایت چگونه است؟

 

نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 241

 


مناسب و مطابق با صنعت 130 53.9


نامناسب یا مشکل دار 111 46.1