تعاونی برتر استانی در سال 1400

 
 

ورق نئوپان بدون روکش

 

کاربرد

استفاده در تولید لوازم چوبی

استفاده در سازه های غیر چوبی جهت کاهش وزن

جایگزین بسیار باصرفه برای الوار چوبی

جایگزین مناسب برای نمونه های خارجی


 
  • خصوصیات ویژه محصول
  • تغییرات ممکن
  • مشخصات فنی
  • کلمات کلیدی
  • نظرات کاربران

حداقل انحنا

استفاده از چسب بسیار مرغوب

مقاومت سایشی مطلوب

مقاومت خمشی و شکستگی مطلوب

دارای لبه هایی بدون پریدگی یا ترک

طول عمر بسیار خوب در شرایط مطلوب

تغییر طول ورق طبق سفارش مشتری

امکان تغییر محدود در درصد انواع چوب مصرفی طبق سفارش مشتری

امکان تغییر محدود در سایز دانه بندی طبق سفارش مشتری

امکان تغییر محدود در میزان فشردگی طبق سفارش مشتری

 

 

پارامتر

مقدار

استاندارد

استاندارد ملی ایران 9044

نوع چوب

چوب درخت پسته مخلوط با درصدی چوب سبک

نوع چسب

اوره-فرم آلدئید (UF)

نوع روکش

بدون روکش

ضخامت

16 mm

عرض ورق

1830 mm

طول ورق

1700 mm

2200 mm

2440 mm

3000 mm

3660 mm

وزن مخصوص

0.59 to 0.80 g/cm2

 
  دیدگاه کاربران
&nbs

 
 

ورق نئوپان بدون روکش

 

کاربرد

استفاده در تولید لوازم چوبی

استفاده در سازه های غیر چوبی جهت کاهش وزن

جایگزین بسیار باصرفه برای الوار چوبی

جایگزین مناسب برای نمونه های خارجی


 
  • خصوصیات ویژه محصول
  • تغییرات ممکن
  • مشخصات فنی
  • کلمات کلیدی
  • نظرات کاربران

حداقل انحنا

استفاده از چسب بسیار مرغوب

مقاومت سایشی مطلوب

مقاومت خمشی و شکستگی مطلوب

دارای لبه هایی بدون پریدگی یا ترک

طول عمر بسیار خوب در شرایط مطلوب

تغییر طول ورق طبق سفارش مشتری

امکان تغییر محدود در درصد انواع چوب مصرفی طبق سفارش مشتری

امکان تغییر محدود در سایز دانه بندی طبق سفارش مشتری

امکان تغییر محدود در میزان فشردگی طبق سفارش مشتری

 

 

پارامتر

مقدار

استاندارد

استاندارد ملی ایران 9044

نوع چوب

چوب درخت پسته مخلوط با درصدی چوب سبک

نوع چسب

اوره-فرم آلدئید (UF)

نوع روکش

بدون روکش

ضخامت

16 mm

عرض ورق

1830 mm

طول ورق

1700 mm

2200 mm

2440 mm

3000 mm

3660 mm

وزن مخصوص

0.59 to 0.80 g/cm2

 
  دیدگاه کاربران