تعاونی برتر استانی در سال 1400


 

راه های تماس با واحد بازرگانی کابل ها و پروژه های FTTX

           
    شماره مرکز تلفن
  34283201-3 (034)
  داخلی: 3355 - 3354
  شماره های مستقیم واحد فروش
  34294363- (034)
   
     

 

   
    دورنگار
 

34283204 (034)

     

 

   
     ارتباط مستقیم با همکاران        
  کارشناس فروش آقای مهندس سلیم زاده 0913-612-4112

h.salimzadeh@rti-trade.com

 

           

 

 

مدیریت وب سایت
5810
15 آذر 1399