نخستین کارگاه راهبردی و آموزشی توسعه فن آوری فیبر نوری

 

حضور مجتمع صنعتی رفسنجان در نخستین کارگاه راهبردی و آموزشی توسعه فن آوری فیبر نوری

حضور مجتمع صنعتی رفسنجان در نخستین کارگاه راهبردی و آموزشی توسعه فن آوری فیبر نوری به عنوان یکی از اسپانسر ها.  

روز شنبه مورخ 8 آبان ماه 1395 در محل ساختمان مرکزی مطالعات و بهره وری منابع انسانی شرکت مخابرات ایران برگزار گردید.

در جنب کارگاه آموزشی، نمایشگاهی از دستاوردها و محصولات تولیدی و مورد نیاز در پروژه های FTTX بر پا بود.

مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت FTTX کشور در این همایش یک روزه حضور داشته و بعنوان یکی از اسپانسرهای این همایش آموزشی توسعه فیبر نوری در نظر دارد رسالت خود را در این زمینه نیز به نحو احسن به انجام برساند.

منبع خبر: روابط عمومی
 

 

    

دیدگاه کاربران