راه های تماس با واحد بازرگانی کابل ها و پروژه های FTTX و کابل های شبکه

           
    شماره مرکز تلفن
  34283201-3 (034)
  داخلی: 3355 - 3354
  شماره های مستقیم واحد فروش
  34294363- (034)
   
     

 

   
    دورنگار
 

34294244 (034)

     

 

   
       
   
   

 

     
     ارتباط مستقیم با همکاران        
  مدیر بازرگانی آقای مهندس سلیم زاده 0913-612-4112 h.salimzadeh@ric-co.ir
  کارشناس فروش آقای مهندس علیرضا نوری 0912-321-1256 a.noori@ric-co.ir
  کارشناس فروش آقای مهندس بهروز کریمی 0913-392-2681 b.karimi@ric-co.ir
  بازاریابی و مهندسی فروش  

marketing.dept@ric-co.ir

ric.marketing@outlook.com

           

 

 


بازدید:1071