شناسه خبر: ۳۲۸            تاریخ ثبت خبر: 20 مهر 1398
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت /که گناه دیگران بر نخواهند نوشت

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت /که گناه دیگران بر نخواهند نوشت

20 مهر ماه هرسال مصادف است بزرگداشت روز حافظ //

مجتمع صنعتی رفسنجان 


امتیاز شما به این خبر:
منبع خبر:‌ تعداد مطالعه: 46

دیدگاه کاربران

عناوین خبری مرتبط

- راهنما انتخاب کابل مناسب