دسته بندی تعدادی از محصولات و خدمات تولیدی مجتمع صنعتی رفسنجان
  محصولات  
    انواع کابل های فیبر نوری 1 تا 288 فیبر با ساختار تیوبی برای مصارف خاکی، کانالی، هوایی و خاص. این بخش در حال توسعه محصول و افزایش ظرفیت می باشد.
    انواع کابل های فیبر نوری برای مصرف در صنعت FTTX.
    انواع کابل های مخابراتی مسی از 1 تا 2400 زوج، برای مصارف خاکی، کانالی، هوایی، خانگی و خاص.
    انواع کابل های صنعت برق، 5 سیمه و 6 سیمه و نیز درحال توسعه محصولات جدید
    انواع کابل های شبکه مسی، UTP و FTP
    ورق های نئوپان تولید شده از سرشاخه های پسته.
  خدمات  
    طراحی و اجرای پروژه های کلید در دست FTTX  
    هوشمند سازی منازل و ادارات  
    ارائه خدمات دفتر کار مجازی  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4347