تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه به واسطه کارآفرینی و توسعه تعاون 1392

تقدیرنامه به پاس ایفای نقش ارزنده در کارآفرینی و توسعه بخش تعاون در سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی به مناسبت هفته تعاون 1392

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تقدیرنامه کارآفرینی 
تعداد مشاهده : 1707
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت