تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه حمایت از ساخت ربات سورنا

تقدیرنامه به نشانه قدردانی از حمایت ارزشمند و صادقانه مجتمع از پروژه طراحی و ساخت ربات سورنا در دومین جشنواره خلاقیت و نوآوری در صنعت و معدن 

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون ربات سورنا 
تعداد مشاهده : 1353
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت