تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه حمایت از ساخت ربات سورنا

تقدیرنامه به نشانه قدردانی از حمایت ارزشمند و صادقانه مجتمع از پروژه طراحی و ساخت ربات سورنا در دومین جشنواره خلاقیت و نوآوری در صنعت و معدن 

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونربات سورنا
تعداد مشاهده : 700
تاریخ ثبت :