تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه همکاری در مسابقات فرهنگی ورزشی

تقدیرنامه همکاری در مسابقات فرهنگی-ورزشی اداره کار و امور اجتماعی رفسنجان از معاون مدیرکل و رئیس اداره کار و امور اجتماعی رفسنجان

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تقدیرنامه فرهنگی ورزشی 
تعداد مشاهده : 1163
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت