تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه فرمانداری شهرستان رفسنجان 1390

تقدیر و تشکر از زحمات شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در سال جهاد اقتصادی به مناسبت هفته تعاون سال1390 از سوی فرماندار محترم شهرستان رفسنجان و سرپرست محترم اداره تعاون

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تقدیر نامه فرمانداری رفسنجان 
تعداد مشاهده : 1355
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت