تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه تعاونی برتر استان کرمان 1394

تقدیرنامه کسب رتبه برتر استانی در دهمین جشنواره تعاونی های برتر سال 1394 در حوزه شاخص های مالی و اقتصادی از سوی مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تعاونی برتر کرمان 
تعداد مشاهده : 1058
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت