تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه تعاونی برتر استان کرمان 1394

تقدیرنامه کسب رتبه برتر استانی در دهمین جشنواره تعاونی های برتر سال 1394 در حوزه شاخص های مالی و اقتصادی از سوی مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتعاونی برتر کرمان
تعداد مشاهده : 595
تاریخ ثبت :