تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه صندوق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تقدیرنامه به پاس تلاش های ارزنده مجتمع صنعتی رفسنجان در جهت توسعه بخش تعاون و ارتقاء فرهنگ تعاون از طرف مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تقدیرنامه صندوق تعاون 
تعداد مشاهده : 1046
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت