تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1391

تقدیرنامه به پاس مساعی مجدانه و تلاش های بی شائبه مجتمع صنعتی رفسنجان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با هفته تعاون سال 1391

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تقدیرنامه اداره تعاون 
تعداد مشاهده : 1137
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت