تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه همایش ملی تعاون 1389

تقدیرنامه معرفی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان، جناب آقای بهرام پور به عنوان یکی از مدیران برتر تعاون کشور در سال 1389 در همایش ملی تعاون

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون همایش ملی تعاون 
تعداد مشاهده : 1010
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت