تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه کاهش مصرف برق 1389

تقدیرنامه در خصوص مدیریت نمودن مصرف برق همزمان با روزهای اوج بار در تابستان 1389

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تعاونی تقدیر نامه کاهش مصرف برق 
تعداد مشاهده : 662
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت