تعاونی برتر استانی در سال 1400

تقدیرنامه برترین تعاونی کشور 1385

تقدیرنامه کسب عنوان برترین تعاونی کشور در گرایش صنعتی در سال 1385 

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجان کابل رفسنجان کابل مخابرات رفسنجان کابل مخابرات کابل مخابراتی کابل فیبر نوری فیبر نوری کابل نوری رفسنجان  فیبر نوری رفسنجان فروش کابل نوری تار نوری کابل مسی فروش کابل مسی کابل مسی رفسنجان تاییدیه تقدیرنامه تاییدیه توانیر ایزو تقدیرنامه اداره تعاون تعاونی برتر کشور 
تعداد مشاهده : 872
تاریخ ثبت : مدیریت وب سایت