تقدیرنامه به واسطه کارآفرینی و توسعه تعاون 1392

تقدیرنامه به پاس ایفای نقش ارزنده در کارآفرینی و توسعه بخش تعاون در سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی به مناسبت هفته تعاون 1392

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتقدیرنامه کارآفرینی
تعداد مشاهده : 1003
تاریخ ثبت :
دیدگاه کاربران