تقدیرنامه تعاونی برتر استان کرمان 1392

تقدیرنامه کسب رتبه برتر استانی هشتمین جشنواره تعاونی های برتر سال 1392 از جانب قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عکاس : روابط عمومی
زمان : 
محل : 
مجتمع صنعتی رفسنجانکابل رفسنجانکابل مخابرات رفسنجانکابل مخابراتکابل مخابراتیکابل فیبر نوریفیبر نوریکابل نوری رفسنجان فیبر نوری رفسنجانفروش کابل نوریتار نوریکابل مسیفروش کابل مسیکابل مسی رفسنجانتاییدیهتقدیرنامهتاییدیه توانیرایزوتقدیرنامه اداره تعاونتعاونی برتر کرمان
تعداد مشاهده : 604
تاریخ ثبت :
دیدگاه کاربران