تقدیرنامه ها

تقدیرنامه تعاونی برتر استان کرمان 1394

تقدیرنامه کسب رتبه برتر استانی در دهمین جشنواره تعاونی های برتر سال 1394 در حوزه شاخص های مالی و اقتصادی از سوی مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تعداد بازدید:223
دیدگاه کاربران