تقدیرنامه ها

تقدیرنامه صندوق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تقدیرنامه به پاس تلاش های ارزنده مجتمع صنعتی رفسنجان در جهت توسعه بخش تعاون و ارتقاء فرهنگ تعاون از طرف مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تعداد بازدید:239
دیدگاه کاربران